dyrektor@dpskrowica.pl
Telefon:575 789 091
Zasady przyjęć i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Opłata zostaje ustalona w formie decyzji administracyjnej. Koszt utrzymania 1 mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej wynosi 3 780,00 zł. Odpłatność została ustalona zgodnie z art. 60 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

W pierwszej kolejności koszty pobytu w placówce pokrywa mieszkaniec, który płaci nie więcej niż 70% swojego dochodu zgodnie

Jeżeli mieszkaniec nie jest w stanie uiścić pełnej opłaty za dps to koszty obciążają kolejno małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodziców). z art.61 ust. 2 pkt 2

Wysokość opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane określa art. 61 ustawy o pomocy społecznej określając, że:

  1. a) w przypadku gdy małżonek, wstępni, zstępni są osobami samotnie gospodarującymi, a ich dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (701zł), to kwota dochodu, która pozostanie po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium (tj. 2103 zł),
  2. b) w przypadku gdy małżonek, wstępni, zstępni są członkami rodziny, a posiadany dochód na osobę rodzinie jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w  rodzinie (528zł), kwota pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 1 584 zł);

W przypadku gdy rodzina nie jest w stanie ponosić odpłatności lub gdy osoba skierowana do domu pomocy społecznej nie ma osób zobowiązanych do pomocy, różnicę pomiędzy opłatą osoby skierowanej a kosztem pobytu ponosi gmina, z której osoba została skierowana, zgodnie z art. 61 ust. 2 2 pkt.3

Wszelkich informacji udziela:

Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej

Krowica Lasowa 86, 37-625 Krowica Sama

tel. 575 789 091 

pracownik socjalny wew. 23 / dyrektor wew. 30

Skip to content