dyrektor@dpskrowica.pl
Telefon:575 789 091

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej będzie jednostką organizacyjną samorządu Gminy Lubaczów, wpisaną do rejestru Wojewody Podkarpackiego. Placówka będzie działać w adaptowanym obecnie na ten cel budynku byłej Szkoły Podstawowej.

Nasz DPS, dzięki wsparciu funduszy unijnych, zapewni w pełni komfortowe zakwaterowanie i kompleksową opiekę dla 24 pensjonariuszy.
Planowany termin rozpoczęcia działalności to czerwiec 2018 roku.