dyrektor@dpskrowica.pl
Telefon:575 789 091

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej jest jednostką organizacyjną samorządu Gminy Lubaczów, wpisaną do rejestru Wojewody Podkarpackiego. Placówka działa w zaadaptowanym na ten cel budynku byłej Szkoły Podstawowej.

Nasz DPS, dzięki wsparciu funduszy unijnych, zapewnia w pełni komfortowe zakwaterowanie i kompleksową opiekę dla 28 pensjonariuszy.
Rozpoczął swoją działalność w październiku  2018 roku.

Skip to content